Latest News

    सूचना !!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना!!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा l – more detail सूचना !!! – more detail सूचना !!! – more detail स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र सम्बन्धि सुचना ! – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँ... – more detail

परिचय


नेपालमा श्रमको मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापनबाट रोजगारी सृजना, रोजगारीका लागि सीपयुक्त आवश्यक जनशक्तिको विकास, श्रमको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्द्धन, बालश्रम निवारण लगायतका काम मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सीप,प्रविधि र पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु पनि यसै मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।
मन्त्रालयको स्थापना हुनु अघि वि.सं.२०२८ मा श्रम सम्बन्धी मामिला हेर्न उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम विभागको स्थापना भएको थियो । श्रम विभाग स्थापना भएको एक दशक पछि वि.सं. २०३८ मा श्रम तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो ।

श्रम सम्बन्धी ऐन, नियम, निति, निर्देशन समेतको कार्यसम्पादन गरी स्वास्थ्य, सुरक्षित, मर्यादित र सुमधुर श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने, श्रम क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने श्रम तथा रोजगार कार्यालयको प्रमुख उद्धेश्य हो । सो अनुरुप श्रम तथा रोजगार कार्यालय, जनकपुरबाट हुने मुख्य कार्यहरु देहाय बमोजिम छन् ः

१. श्रम विवाद समाधान ( व्यक्तिगत र सामुहिक विवाद )

२. उघोग प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण

३. प्रेशर भेषल प्लाण्ट निरीक्षण र संचालन ईजाजत पत्र

४ बालश्रम निरिक्षण, उद्धार तथा सजाय

५. श्रमिक आपुर्तिकर्ता कम्पनी ईजाजत पत्र, निरीक्षण तथा नवीकरण

६. बैदेशिक रोजगारको पुनः श्रम स्विकृती

७. म्यानपावर कम्पनी निरीक्षण, अनुगमन