Latest News

    सूचना !!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना!!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा l – more detail सूचना !!! – more detail सूचना !!! – more detail स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र सम्बन्धि सुचना ! – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँ... – more detail

ACT, RULES & REGULATIONS

Title Publish Date
श्रम नियमावली, २०७५ 2020-08-25 View
श्रम ऐन, २०७४ 2020-08-25 View
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ 2020-08-25 View
बोनस ऐन, २०३० 2020-08-25 View
बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 2020-08-25 View
बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली, २०६२ 2020-08-25 View
बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ 2020-08-25 View
ट्रेड युनियन नियमावली, २०५० 2020-08-25 View
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ 2020-08-25 View
बोनस नियमावली, २०३९ 2020-05-04 View
योगदानमा-आधारित-सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७५ 2020-05-04 View
बैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2020-05-04 View
ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागी ब्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ... 2020-05-04 View
आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्देशिका, २०५२ 2020-05-04 View