Latest News

    सूचना !!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना!!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा l – more detail सूचना !!! – more detail सूचना !!! – more detail स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र सम्बन्धि सुचना ! – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँ... – more detail

कर्मचारी विवरण

Name : Jitendra Prasad Sharma

post : Chief Labour Officer

Mobile No. : 9854021532

Name : Basuki Nath Jha

post : Section Officer

Mobile No. : 9844324135

Name : Subodh Kumar Mahato

post : Section Officer

Mobile No. : 9848020177

Name : Rambalak Yaadav

post : नायव सुब्बा

Name : Sanjaya Kumar Sah

post : नायव सुब्बा

Name : Kesh Raj Pokhrel

post : नायव सुब्बा

Name : Haqiqullah Rain

post : कप्यूटर अपरेटर

Name : Zeyau Rahman

post : भाषा अनुबादक

Name : Jogindra Yadav

post : कार्यालय सहयोगी

Name : Aanand Kumar Kapar

post : कार्यालय सहयोगी

Name : Sobind Jha

post : कार्यालय सहयोगी