Latest News

    व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती नविकरण सम्बन्धि सूचना !!! – more detail सूचना !!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना!!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा l – more detail सूचना !!! – more detail सूचना !!! – more detail स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र सम्बन्धि सुचना ! – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँ... – more detail

Forms

Title Publish Date
सेवामुलक प्रतिष्ठान निरीक्षण फारम 2020-08-25 View
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजत पत्र नविकरण निवेदन फारम 2020-08-25 View
बालश्रम निरीक्षण फारम 2020-08-25 View
उद्योग प्रतिष्ठान निरीक्षण फारम 2020-08-25 View
ट्रेड युनियन दर्ता / नविकरण फारम 2020-08-25 View
श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँचा । 2020-06-21 View
labour Audit Form 2020-06-03 View